Zhenhai Tower China, Guangzhou

Zhenhai Tower

The Zhenhai Tower, also known as the Five-Storied Pagoda, is a tower in Guangzhou, Guangdong, China. It is located in Yuexiu Park, in central Guangzhou. It now houses the Guangzhou Museum.

Photos