Erqi Memorial Tower China, Zhengzhou

Erqi Memorial Tower

The Erqi Memorial Tower or called Erqi Tower is located in the centre of Zhengzhou city, Henan province, China.

Photos