Kaczawskie Mountains Poland, Jelenia Góra

Kaczawskie Mountains

The Katzbach Mountains or Kaczawskie Mountains (Polish: Góry Kaczawskie; German: Katzbachgebirge)) are a mountain range in the Western Sudetes in Poland.

Photos